Skip to content

About กรุธรรม (Grudhamma)

กรุธรรมมีจุดประสงค์หลักในการรวบรวมสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าและศึกษา

หนังสือธรรมะ ที่รวบรวมไว้ในที่นี้อยู่ในรูปแบบของ pdf fileให้ดาวน์โหลด และ Anyflip ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหนังสือ สามารถเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด

ส่วนธรรมเทศนาที่คัดมาเหล่านี้ ได้ถอดคำพูดมาจากคำเทศนาต่างๆ ของพระอริยสงฆ์ ที่ได้เผยแพร่ในรูปแบบวีดีโอในเว็บไซต์ยูทูบ Youtube.com ซึ่งจุดประสงค์ของการรวบรวมธรรมเทศนาเล่มนี้ เพื่อต้องการเป็นส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาคำสอนของครูบาอาจารย์ให้อยู่ยั่งยืนนาน และเป็นการเสนอสื่อทางเลือกอีกอันหนึ่ง สำหรับศาสนิกชนผู้ที่ชอบรับข้อมูลจากการอ่านนอกเหนือจากการรับฟังจากวีดีโอ

ผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณท่านผู้แผยแพร่สื่อคำเทศนาต่างใน เว็บไซต์ยูทูบที่เป็นเนื้อหาใจความของบทพิมพ์อันนี้ และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งหลาย ที่ได้สละแรงมาช่วยในการตรวจทานการถอดเทปคำสอนและจัดรูปเล่มจัดพิมพ์

เนื่องจากวีดีโอบางบทที่ผู้จัดทำถอดความมามีการอัดเสียงที่ไม่ชัด ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ถ้าท่านผู้อ่านมีคำแนะนำประการใด สามารถส่งคำแนะนำมาที่ Dharma.TreasureTrove@gmail.com


Disclaimer:

กรุธรรมเกิดขึ้นมาจากการอาสาสมัครทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทางกรุธรรมขออนุญาตแจ้งคำเตือนดังต่อไปนี้

1) กรุธรรมไม่เคยแจกจ่ายธรรมทานในรูปแบบอื่นนอกจากเว็บไซท์และยูทูบ เราไม่เคยเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายผ่านสิ่งตีพิมพ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น

หากท่านพบเห็นสิ่งตีพิมพ์ที่กล่าวว่ามาจากกรุธรรม ขอให้ท่านทราบว่า สิ่งตีพิมพ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากทางกรุธรรม หากในอนาคตทางกรุธรรมจะจัดทำหนังสือหรือสื่อตีพิมพ์ ทางกรุธรรมจะแจ้งลงในเว็บไซท์www.grudhamma.com เท่านั้น

2) ทางกรุธรรมไม่มีการเรี่ยไร หรือขอเงินบริจาคใดๆ ไม่มีกระทั่งบัญชีเงินรับบริจาค ขอท่านทั้งหลายอย่าหลงเชื่อ หากผู้ใดอ้างว่าเป็นทีมงานกรุธรรม หรือ อ้างว่าจะนำเงินเพื่อสนับสนุนกรุธรรม และขอรับเงินบริจาค หรือเรี่ยไรเพื่อการกุศล ขอให้ทราบว่านั่นคือมิจฉาชีพ